OBRADNI CENTRI

sui_80

VNudimo 16 različitih sistema za obradu – 12 vertikalnih i 4 horizontalna firme TAJMAC – ZPS. Sistemi su različite veličine, od manjih i preciznijih pa sve do najvećih – s prostorom obrađivanja preko 2000 mm. Mašine su proizvedene u EU te su iznimno masivne i precizne.

Više

TOKARSKE MAŠINE

sui_80

Rebik d.o.o. je zastupnik dve priznate europske firme na području proizvodnje mašina za mašinsku obradu. Mašine su u potpunosti proizvedene u EU te nude vrhunski kvalitet s obzirom na cenu. Nudimo više od 20 modela tokarskih mašina i sistema. Firma TRENS s.a. je naslednik TOS TRENS-a, koja proizvodi isključivo tokarske mašine. U svom katalogu nude 6 univerzalnih tokarilica, 4 ciklične tokarilice i 4 CNC tokarska sistema.

Firma TAJMAC-ZPS proizvodi veće tokarske mašine, tokarske sisteme sa više vretena u kojima se pomiče obradak, a ne mašina. Nudimo 8 tokarskih sistema sa više vretena i 7 tokarskih sistema u kojima se pomiče obradak – „sliding headstock“.

Više

MAŠINE ZA BRUŠENJE

sui_80

Mašine za brušenje

Više